چکسلواکین ولف داگ(Czechoslovakian Wolfdog)

توسط دامپزشک کلینیک

Views: 14قد: نر از ۶۵ تا ۶۵ (سانتی متر) ماده از ۶۰ تا ۶۰ (سانتی متر) وزن: نر از ۳۰ تا ۳۰ ( کیلوگرم) ماده از ۲۶ تا ۲۶ (کیلوگرم) طول عمر: از ۱۳ تا ۱۶ سال دسته بندی(گروه نژاد): هیبریدی چکسلواکین ولف داگ جزو گونه‌های خشن محسوب می‌شود به این دلیل صدایی بسیار بلند،…