تومور مقاربتی قابل انتقال سگ(Canine Transmissible Venereal Tumor)

توسط دامپزشک کلینیک

Views: 470این  بیماری یکی از بیماری های مهم و در عین حال خطرناک برای سگ ها می باشد ،که می تواند در اثر جفت گیری از یک سگ آلوده  به یک سگ سالم منتقل و باعث بروز بیماری گردد. نشانه های این بیماری به صورت خون ریزی قطره ای از نواحی تناسلی سگ های ماده…