آلاسکن کلی کای (Alaskan Klee Kai)

توسط دامپزشک کلینیک

در ایجاد این نژاد سیبرین هاسکی و آلاسکن هاسکی سهم بسزایی داشته اند و در مقام سوم می توان از آمرکین اسکیمو نام برد. در دهه ۷۰ این نژاد را به عنوان سگ خانگی پرورش دادند و تعداد آنها بسیار اندک است.