Views: 12

روباه جانوری از تیرهٔ سگسانان است. روباه تقریباً در همه جای جهان زندگی می‌کند. روباه در نواحی قطبی در جلگه‌های بی‌درخت شمال و دور نیز به سر می‌برد. در سراسر دنیا روباه‌ها به رنگ‌های مختلف دیده می‌شوند. در بیابان‌های آفریقا و در خاورمیانه در کویرها و در دشت‌های خشک نیز روباه زندگی می‌کند. روباه‌های سرخ در اروپا، آفریقا، و در آسیا و آمریکای شمالی به سر می‌برند. البته همهٔ روباهان سرخ، واقعاً سرخ‌رنگ نیستند.

روباه به رنگهای گوناگون

وباه‌ها به رنگ‌های گوناگونی از سرخ پدیده طلائی تا قهوه‌ای شدید می‌باشند. برخی از روباهان موی سیاه خالص دارند. روباه سرخ را ممکن است روباه نقره‌ای نیز بنامند. این نوع روباه خطوط پوشش سرخ با خطوط سیاه روی پشت و شانه‌اش دارد. روباه‌ها در بعضی جاهای دنیا از جانب شکارچیان در معرض خطر هستند. چون شکارچیان گاهی روباه‌ها را برای پوست پرمو و نرم آن بدام می‌اندازند و شکار می‌کنند. همچنین در بعضی جاها روباهان را نیز برای پوستشان پرورش می‌دهند. پوشش روباه نقره‌ای مخصوصاً بواسطه پوستش با ارزش است. روباهان قطبی می‌توانند رنگ سفید یا آبی داشته باشند. هر دو نوع رنگ بواسطه تغییر فصل‌های سال تغییر می‌کنند و شبیه محل زندگی اطراف آن‌ها می‌شود. روباه سفید در تابستان به رنگ قهوه‌ای در می‌آید و به رنگ محیط اطراف خود در می‌آید. روباه آبی رنگ، رنگش از آبی روشن تا آبی خاکستری و تا رنگ تیره‌تر در تابستان در می‌آید. در نواحی بیابانی روباهان دیگر نیز به‌رنگ‌های محیط اطراف خود که خیلی متفاوت است، از بیابانی گرفته تا علفزارها و بیشه‌های بی درخت و پشته‌ها در می‌آیند. بعضی از روباهان نیز در میان صخره‌ها به سر می‌برند. مثلاً روباه خاکستری تقریباً درمیان صخره‌ها و برگ‌های سایه دار جنگل‌ها ظاهر می‌شود. روباه یک حیوان بسیار باهوش و در عین حال زیرک است. در مناطق جنوب ایران به‌خصوص کره بند بوشهر به نام توره یا تاته توره و همچنین روهه نیز نامیده می‌شود.آنچیزی که به خوبی روباه قرمز را از دیگر روباه‌ها جدا می‌کند انتهای سفید دم است.

مطالعه بیشتر🐾🔬👈  کاسکو Grey parrot

انواع روباه

روباه قرمزروباه ترکمنیروباه قطبی
شاه روباهروباه صحراییروباه شنی
روباه تیزروروباه رنگ پریدهروباه تبتی
روباه دماغهروباه توله

روباه در فرهنگ

در فرهنگ و ادبیات ایرانی، روباه به مکاری و حقه بازی و زرنگی و باهوش بودن معروف است.

زیستگاه

در جنگل‌ها و کشتزارها زندگی می‌کند. جنگل‌ها جاهای خوب و امنی برای لانه‌سازی روباهان هستند.البته برخی از این روباه ها در صحرای سوزک یعنی سیاهبوم نیز زندگی می کنند.

تغذیه

روباه حیوان همه چیز خواری است و بیش‌تر جوندگان، پرندگان و حشرات را شکار می‌کند. در مواقعی که غذا کم باشد به لاشه خواری هم روی می‌آورد. همچنین می‌تواند از میوه‌های گوشتی و دانه‌ها تغذیه کند. ریشه گیاهان نیز یکی دیگر از غذاهای روباه است.

منبع: ویکیپدیا